GOLD 2018

19.ročník súťaže v ryžovaní zlata Zlatá Baňa sa bude v roku 2018 konať:

 Domaša Dobrá – Obec Kvakovce

Termín  21.7.2018.

Miesto konania:   Domaša Dobrá- Obec Kvakovce

GPS: 49.018427, 21.672291

Organizátor: 

OZ PERMONÍK, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Obec Kvakovce

Riaditeľ súťaže:        PhDr. Dušan Demčák PhD. 0910507748,  dusandemcak@gmail.com 
Starosta obce Kvakovce: Mgr. Radovan KAPRAĽ 
( Mobil: 0905 547 175 ), www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/
RnDr. Pavel Bačo, Vladimír Vaník, Peter Vavrek, Ing.Peter Cengel, Bc. Stanislav Levendovský
 

Výsledky súťaže:

Výsledky sú k dispozící k stiahnutiu tu: Vysledky_pdf_2018.zip (1,2 MB).
 

Program:

Registrácia : https://www.oz-permonik.sk/gold/gold-2018/

Priamo: Domaša Dobrá   dňa 21.7.2018

- Ukončenie osobnej registrácie   (do 10:3o hod.)

- Kvalifikačné kola                      (11:00 - 15:3o hod)

- Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže (16:oo hod)

- Večerný program – Country zábava
- Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo v obytnom prívese pre účastníkov je priamo na pláži a bezplatne  v piatok a sobotu.

Kategórie oficiálne - štartovné

1.       Muži -               7,- €

2.       Ženy                 7,- €

3.       Juniori               6,-€

4.       Družstvá       12,-€  3 členné

Kategórie 1-3 okrem družstiev v poplatku majú zahrnutý lístok na obed- guľáš.

Kategórie  neoficiálne -štartovné

5.       muži , ženy-    amatéri                                4,-€

6.       Deti                                                           2,-€

7.       Tradičná panvica "Číňan"                             4,-€

8.       Tradičná panvica "Kanadská"                       4,-€

Neoficiálne kategórie: v cene poplatku štartovného je iba štartovné bez obeda -stravy.

Trička si prosím objednajte pri prihlásení do 18.7.2018.

Organizátor si vyhradzuje právo na to, že neoficiálne kategórie nemusia byť  vyhlásené v plánovanom zámere.

 

Aktuality

Predvianočná burza

05.12.2016 22:45
Denný stacionár v Zlatej Bani č. d. 70 realizuje Predvianočnú burzu, na ktorú Vás srdečné pozývame od 05.12. 2016 do 16.12.2016 Pondelok, Streda, Piatok od 8:00hod. do 16:00hod Utorok a Štvrtok              od  8:00hod....

6. komunitná aktivita " Pietna spomienka na vypálenie obce"

19.10.2015 15:22
Touto aktivitou sme si spomenuli a úctili si pamaitku obetiam a padlým vojakom počas vypálenia obce v 2.svetovej vojne. Mládež navštívijúca komunitné cetrum viedla sprievod všetkých návštevníkov, ktorý chceli vzdať úctu a pamiatku pri tejto príležitosti. Zároveň sme prispeli pásmom ľudových piesní...

Nepravidelné skupinové aktivity v mesiaci september

19.10.2015 15:13
"Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie" ( 15.9.2015) - cieľom aktivity bolo prispieť k zlepšeniu a obohateniu pastoračnej činnosti počas odpustovej slávnosti. "Orientálne tance s Paulou" (17.9.2015) - cieľom tejto aktivity bolo efektívne využiť voľný čas mládeže po škole a oprášiť si...

5.Komunitná aktivita - "Športové popoludnie"

21.08.2015 13:07
Cieľom aktivity bolo venovať športové popoludnie deťom, mládeži a rodičom, kde mohli nielen športovať, hrať sa, ale aj upevňovať rodinné a priateľské vzťahy. Počas aktivity mládež s mamičkami hrali volejbal, deti kreslili kriedami na alfaltové ihrisko, hrali sa a tancovali. Oteckovia opekali domácu...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac August

19.08.2015 13:30
"Brigáda na multifunkčnom ihrisku" (3.8.2015) - Cieľom bolo zvýšiť efektivitu multifunkčného ihriska a vyčistiť jeho okolie. "Športujeme v každom veku" (6.8.2015) - Zapojiť do pohybových aktivít účastníkov všetkých vekových kategórií a deťom spestriť prázdniny. "Zážitkový kurz prvej pomoci"...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Júl

30.07.2015 13:24
"V rytme orientálneho tanca" (2.7.2015) - cieľom bolo rozšíriť účastníkom obzory a priblížiť im formou tanca inú kultúru. "Beseda o čistení zúbkov pre najmenších" (13.7.2015) - poskytnúť mamičkám informácie o čistení a starostlivosti o zuby svojich ratolestí. "Zumba - vek nie je prekážka"...

4. komunitná aktivita KC - "Ukáž sa Permoník"

17.07.2015 10:58
Aktivita "Ukáž sa Permoník" mala za cieľ odprezentovať činnosť a aktivity KC OZ PERMONÍK na akcii Obce Zlatá Baňa, ktorá spolupracovala s Klubom zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Slovenskou asociáciou zlatokopov a OZ PERMONÍK, a zároveň takouto formou zviditeľnenila fungovanie KC...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Jún

30.06.2015 13:18
"Hýbme sa v rytme aerobicu" (16.6.2015) - cieľom bolo zábavanejšou formou rozvíjať u detí a mládeže pohybové schopnosti, podnet na využívanie voľného času. "Beseda s technikom BOZP" (17.6.2015) - oboznámiť účastníkov s pravidlami bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. "Pletieme košíky a vence z...

3. komunitná aktivita KC - Rozprávkový les (k príležitosti MDD)

06.06.2015 15:08
  Cieľom aktivity bolo pripraviť pre deti popoludnie plné hier a zábavy pri príležitosti MDD. Rozprávkovým lesom nás sprevádzali bytosti zo známych rozprávok, ktoré mali pre deti pripravené malé dobrodružstvá a sladkú odmenu. Do realizácie aktivtity sa aktívne zapojila aj mládež nad 15 rokov v...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Máj

30.05.2015 11:40
"Kartový turnaj" (11.5.2015) - cieľom bolo zapojiť do aktivít KC aj pracovníkov MOS a zábavnou formou im priblížiť aktivity a prácu KC OZ PERMONÍK. "Ako sa žilo kedysi, a ako sa žije dnes" (19.5.2015) - priblíženie zvykov a tradícií z minulosti dnešnej mládeži, porovnanie s dnešnou dobou a niektoré...
1 | 2 >>

Aktuality

Predvianočná burza

05.12.2016 22:45
Denný stacionár v Zlatej Bani č. d. 70 realizuje Predvianočnú burzu, na ktorú Vás srdečné pozývame od 05.12. 2016 do 16.12.2016 Pondelok, Streda, Piatok od 8:00hod. do 16:00hod Utorok a Štvrtok              od  8:00hod....

6. komunitná aktivita " Pietna spomienka na vypálenie obce"

19.10.2015 15:22
Touto aktivitou sme si spomenuli a úctili si pamaitku obetiam a padlým vojakom počas vypálenia obce v 2.svetovej vojne. Mládež navštívijúca komunitné cetrum viedla sprievod všetkých návštevníkov, ktorý chceli vzdať úctu a pamiatku pri tejto príležitosti. Zároveň sme prispeli pásmom ľudových piesní...

Nepravidelné skupinové aktivity v mesiaci september

19.10.2015 15:13
"Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie" ( 15.9.2015) - cieľom aktivity bolo prispieť k zlepšeniu a obohateniu pastoračnej činnosti počas odpustovej slávnosti. "Orientálne tance s Paulou" (17.9.2015) - cieľom tejto aktivity bolo efektívne využiť voľný čas mládeže po škole a oprášiť si...

5.Komunitná aktivita - "Športové popoludnie"

21.08.2015 13:07
Cieľom aktivity bolo venovať športové popoludnie deťom, mládeži a rodičom, kde mohli nielen športovať, hrať sa, ale aj upevňovať rodinné a priateľské vzťahy. Počas aktivity mládež s mamičkami hrali volejbal, deti kreslili kriedami na alfaltové ihrisko, hrali sa a tancovali. Oteckovia opekali domácu...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac August

19.08.2015 13:30
"Brigáda na multifunkčnom ihrisku" (3.8.2015) - Cieľom bolo zvýšiť efektivitu multifunkčného ihriska a vyčistiť jeho okolie. "Športujeme v každom veku" (6.8.2015) - Zapojiť do pohybových aktivít účastníkov všetkých vekových kategórií a deťom spestriť prázdniny. "Zážitkový kurz prvej pomoci"...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Júl

30.07.2015 13:24
"V rytme orientálneho tanca" (2.7.2015) - cieľom bolo rozšíriť účastníkom obzory a priblížiť im formou tanca inú kultúru. "Beseda o čistení zúbkov pre najmenších" (13.7.2015) - poskytnúť mamičkám informácie o čistení a starostlivosti o zuby svojich ratolestí. "Zumba - vek nie je prekážka"...

4. komunitná aktivita KC - "Ukáž sa Permoník"

17.07.2015 10:58
Aktivita "Ukáž sa Permoník" mala za cieľ odprezentovať činnosť a aktivity KC OZ PERMONÍK na akcii Obce Zlatá Baňa, ktorá spolupracovala s Klubom zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Slovenskou asociáciou zlatokopov a OZ PERMONÍK, a zároveň takouto formou zviditeľnenila fungovanie KC...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Jún

30.06.2015 13:18
"Hýbme sa v rytme aerobicu" (16.6.2015) - cieľom bolo zábavanejšou formou rozvíjať u detí a mládeže pohybové schopnosti, podnet na využívanie voľného času. "Beseda s technikom BOZP" (17.6.2015) - oboznámiť účastníkov s pravidlami bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. "Pletieme košíky a vence z...

3. komunitná aktivita KC - Rozprávkový les (k príležitosti MDD)

06.06.2015 15:08
  Cieľom aktivity bolo pripraviť pre deti popoludnie plné hier a zábavy pri príležitosti MDD. Rozprávkovým lesom nás sprevádzali bytosti zo známych rozprávok, ktoré mali pre deti pripravené malé dobrodružstvá a sladkú odmenu. Do realizácie aktivtity sa aktívne zapojila aj mládež nad 15 rokov v...

Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Máj

30.05.2015 11:40
"Kartový turnaj" (11.5.2015) - cieľom bolo zapojiť do aktivít KC aj pracovníkov MOS a zábavnou formou im priblížiť aktivity a prácu KC OZ PERMONÍK. "Ako sa žilo kedysi, a ako sa žije dnes" (19.5.2015) - priblíženie zvykov a tradícií z minulosti dnešnej mládeži, porovnanie s dnešnou dobou a niektoré...
1 | 2 >>