GOLD 2018

19.ročník súťaže v ryžovaní zlata Zlatá Baňa sa bude v roku 2018 konať:

 Domaša Dobrá – Obec Kvakovce

Termín  21.7.2018.

Miesto konania:   Domaša Dobrá- Obec Kvakovce

GPS: 49.018427, 21.672291

Organizátor: 

OZ PERMONÍK, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Obec Kvakovce

Riaditeľ súťaže:        PhDr. Dušan Demčák PhD. 0910507748,  dusandemcak@gmail.com 
Starosta obce Kvakovce: Mgr. Radovan KAPRAĽ 
( Mobil: 0905 547 175 ), www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/
RnDr. Pavel Bačo, Vladimír Vaník, Peter Vavrek, Ing.Peter Cengel, Bc. Stanislav Levendovský

Program:

Registrácia : https://www.oz-permonik.sk/gold/gold-2018/

Priamo: Domaša Dobrá   dňa 21.7.2018

- Ukončenie osobnej registrácie   (do 10:3o hod.)

- Kvalifikačné kola                      (11:00 - 15:3o hod)

- Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže (16:oo hod)

- Večerný program – Country zábava
- Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo v obytnom prívese pre účastníkov je priamo na pláži a bezplatne  v piatok a sobotu.

Kategórie oficiálne - štartovné

1.       Muži -               7,- €

2.       Ženy                 7,- €

3.       Juniori               6,-€

4.       Družstvá       12,-€  3 členné

Kategórie 1-3 okrem družstiev v poplatku majú zahrnutý lístok na obed- guľáš.

Kategórie  neoficiálne -štartovné

5.       muži , ženy-    amatéri                                4,-€

6.       Deti                                                           2,-€

7.       Tradičná panvica "Číňan"                             4,-€

8.       Tradičná panvica "Kanadská"                       4,-€

Neoficiálne kategórie: v cene poplatku štartovného je iba štartovné bez obeda -stravy.

Trička si prosím objednajte pri prihlásení do 18.7.2018.

Organizátor si vyhradzuje právo na to, že neoficiálne kategórie nemusia byť  vyhlásené v plánovanom zámere.

 

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: