Sociálne poradenstvo

Sociálne služby poskytované OZ PERMONÍK, podľa zákona 448/2008 Z.z.

 § 24d  Komunitné centrum - prevádzka ukončená 31.10.2015

 § 40    Denný stacionár - sociálna služba bola poskytovana od 1.1.2016 do 31.12.2017

 

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. podľa § 4 v Partnerstve  s Partnerstvom sociálnej inklúzie Subregiónu Šariš zabezpečujeme základné sociálne poradenstvo a  sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Kontakt:

Mgr.Ľudmila Demčáková

Email: ludkademka@gmail.com

Mobil:0907914634