Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Júl

30.07.2015 13:24

"V rytme orientálneho tanca" (2.7.2015) - cieľom bolo rozšíriť účastníkom obzory a priblížiť im formou tanca inú kultúru.

"Beseda o čistení zúbkov pre najmenších" (13.7.2015) - poskytnúť mamičkám informácie o čistení a starostlivosti o zuby svojich ratolestí.

"Zumba - vek nie je prekážka" (23.7.2015) - Cieľom bolo zapojiť do pohybových aktivít nielen deti a mládež, ale aj mamičky a ženy vo vyššom veku.

"Babička varí najlepšie" (28.7.2015) - odovzdanie receptov starých mám mladej generácii.