4. komunitná aktivita KC - "Ukáž sa Permoník"

17.07.2015 10:58

Aktivita "Ukáž sa Permoník" mala za cieľ odprezentovať činnosť a aktivity KC OZ PERMONÍK na akcii Obce Zlatá Baňa, ktorá spolupracovala s Klubom zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Slovenskou asociáciou zlatokopov a OZ PERMONÍK, a zároveň takouto formou zviditeľnenila fungovanie KC OZ PERMONÍK nielen v miestnej komunite, ale aj širokej verejnosti na medzinárodnej úrovni. Prezentácia KC spočívala v ukážke ručne vyrábaných produktov a programom nacvičeným v rámci pravidelných aktivít, na ktorom deti vo veku od 2,5 roka až 18 rokov vystúpili s pásmom ľudových piesní. Počas vystúpenia ich doprevádzali p. Amrich na harmonike a p. Veľas na ozembuchu.