GOLD 2024 sa uskutoční : pri vstupe Jozef do Opálových baní, Dubník. 

Dňa 20.7.2024 v sobotu.

 

25. ročník súťaže v ryžovaní zlata sa bude konať dňa  20.07.2024 

pred vstupom do Opálových baní na Dubníku 

je to za obcou Zlatá Baňa zo smeru Prešov 

a za obcou Červenica zo smeru od Košíc.

Miesto konania:   Opálové bane Dubník 

GPS:  48°54'17.35"S, 21°27'41.02"V

earth.google.com/web/@48.90391037,21.46330824,610.58217773a,636.40204022d,35y,1.29240769h,46.69356412t,0r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=sk

Plagat: 

Organizátor: OZ PERMONÍK, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Riaditeľ súťaže:        PhDr. Dušan Demčák PhD. 0910507748, dusandemcak@gmail.com
organizátori: RnDr. Pavel Bačo, Vladimír Vaník, Peter Vavrek, Ing.Peter Cengel, Bc. Stanislav Levendovský
 

Program:

Registrácia : 

Na mieste pred súťažou: Dubník  dňa 20.7.2024

- Ukončenie osobnej registrácie   ( o 10:oo hod.)

- Kvalifikačné kola                      (10:3o - 15:oo hod)

- Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže (16:oo hod)

- Večerný program –  nie je organizovaný .

- V sobotu budú organizované krátke vychádzky po povrchových dobývkach so sprievodcom (čas bude upresnený v deň akcie)
- Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo v obytnom prívese pre účastníkov je bezplatne  na vyznačených miestach.

Kategórie oficiálne - štartovné

1.       Muži -               10,- €

2.       Ženy                 10,- €

3.       Juniori               7,-€

4.       Družstvá       15,-€  3 členné

Kategórie 1-3 okrem družstiev v poplatku majú zahrnutý lístok na obed- guľáš a nápoj.

Kategórie  neoficiálne -štartovné

5.       Muži , ženy -    amatéri                                  7,-€

6.       Deti                                                                4,-€

7.       Tradičná panvica "Číňan"                              8,-€

8.       Tradičná panvica "Kanadská"                       8,-€

9.        Družstvá 5 členné                                       25,-€

10.      Veteráni                                                         7,-€

-

Neoficiálne kategórie: v cene poplatku štartovného je iba štartovné bez obeda -stravy.

Organizátor si vyhradzuje právo na to, že neoficiálne kategórie nemusia byť  vyhlásené v plánovanom zámere.