Kontakt

Štatutárny zástuca - Prezident OZ PERMONIK

Mgr.Ľudmila Demčáková

OZ PERMONIK
128
082 52 Zlatá Baňa

Tel.:

E-mail: permonik.zlatabana@gmail.com

IČO: 37784102

Kontaktujte nás