GOLD 2022 sa uskutoční : pri vstupe Jozef do Opálových baní, Dubník. 

Dňa 30.7.2022 v sobotu.

 

23. ročník súťaže v ryžovaní zlata sa bude konať dňa  30.07.2022 pred vstupom do Opálových baní na Dubníku za obcou Zlatá Baňa zo smeru Prešov a za obcou Červenica zo smeru od Košíc.

Miesto konania:   Opálové bane Dubník 

GPS:  48°54'17.35"S, 21°27'41.02"V

 

Plagat: plagat 2022.zip (2092416)

Organizátor: 

OZ PERMONÍK, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Riaditeľ súťaže:        PhDr. Dušan Demčák PhD. 0910507748, dusandemcak@gmail.com
a : RnDr. Pavel Bačo, Vladimír Vaník, Peter Vavrek, Ing.Peter Cengel, Bc. Stanislav Levendovský
 

Program:

Registrácia : 

Na mieste pred súťažou: Dubník  dňa 30.7.2022

- Ukončenie osobnej registrácie   ( o 10:oo hod.)

- Kvalifikačné kola                      (10:3o - 15:oo hod)

- Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže (16:oo hod)

- Večerný program – nie je organizovaný .

- V sobotu budú organizované krátke vychádzky po povrchových dobývkach so sprievodcom (čas bude upresnený v deň akcie)
- Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo v obytnom prívese pre účastníkov je bezplatne  na vyznačených miestach.

Kategórie oficiálne - štartovné

1.       Muži -               10,- €

2.       Ženy                 10,- €

3.       Juniori               7,-€

4.       Družstvá       15,-€  3 členné

Kategórie 1-3 okrem družstiev v poplatku majú zahrnutý lístok na obed- guľáš a nápoj.

Kategórie  neoficiálne -štartovné

5.       Muži , ženy-    amatéri                                   7,-€

6.       Deti                                                                4,-€

7.       Tradičná panvica "Číňan"                              8,-€

8.       Tradičná panvica "Kanadská"                       8,-€

9.        Družstvá 5 členné                                       25,-€

10.      Veteráni                                                         7,-€

-

Neoficiálne kategórie: v cene poplatku štartovného je iba štartovné bez obeda -stravy.

Organizátor si vyhradzuje právo na to, že neoficiálne kategórie nemusia byť  vyhlásené v plánovanom zámere.