Projekty

 

Vianočná kapustnica 2014

Vianočná večera

22.02.2015 00:00
Už sa stava tradíciou, aby OZ PERMONIK pripravilo pre osamelo žijúce osoby v našej obci Zlatá Baňa "Vianočnú kapustnicu". Je to udalosť, ktorá nenahradi rodinu ani nepomôže vyriešiť každodené problémy, ale dokáže povzbudiť osamelo žijúce osoby. Spoločnou večerou vytvárame priestor na vzájomú...

SPÄŤ DO ŽIVOTA

Hlavný cieľ projektu

21.02.2015 23:48
Eliminácia sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín občanov žijúcich v obci aj mimo nej prostredníctvom systematickej pomoci v Resocializačnom dome.