22. ročník súťaže v ryžovaní zlata sa bude konať dňa  17.07.2021 pred vstupom do opálových baní na Dubníku za obcou Zlatá Baňa.

22.ročník súťaže v ryžovaní zlata Zlatá Baňa - Dubník sa bude v roku 2021 konať:

 Opálové bane  Dubník pri vstupe Jozef

Termín  17.7.2021.

Miesto konania:   Opálové bane Dubník 

GPS:  48°54'17.35"S, 21°27'41.02"V

Organizátor: 

OZ PERMONÍK, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Riaditeľ súťaže:        PhDr. Dušan Demčák PhD. 0910507748, dusandemcak@gmail.com
a : RnDr. Pavel Bačo, Vladimír Vaník, Peter Vavrek, Ing.Peter Cengel, Bc. Stanislav Levendovský
 

Program:

Registrácia : 

Na mieste pred súťažou: Dubník  dňa 17.7.2021

- Ukončenie osobnej registrácie   ( o 10:oo hod.)

- Kvalifikačné kola                      (10:3o - 15:oo hod)

- Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže (16:oo hod)

- Večerný program – nie je organizovaný je možnosť piatok aj sobota posedenie pri ohni.

- V sobotu budú organizované krátke vychádzky po povrchových dobývkach so sprievodcom (čas bude upresnený v deň akcie)
- Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo v obytnom prívese pre účastníkov je bezplatne  na vyznačených miestach.

Kategórie oficiálne - štartovné

1.       Muži -               10,- €

2.       Ženy                 10,- €

3.       Juniori               6,-€

4.       Družstvá       15,-€  3 členné

Kategórie 1-3 okrem družstiev v poplatku majú zahrnutý lístok na obed- guľáš a nápoj.

Kategórie  neoficiálne -štartovné

5.       Muži , ženy-    amatéri                                   6,-€

6.       Deti                                                                3,-€

7.       Tradičná panvica "Číňan"                              7,-€

8.       Tradičná panvica "Kanadská"                       7,-€

Neoficiálne kategórie: v cene poplatku štartovného je iba štartovné bez obeda -stravy.

Trička si prosím objednajte pri prihlásení do 15.7.2021. cena trička do 15.7.2021 = 7,-€

Organizátor si vyhradzuje právo na to, že neoficiálne kategórie nemusia byť  vyhlásené v plánovanom zámere.

 

Výsledky súťaže:

Oficiálne súťaže:

vysledková listina muzi.pdf (175216)

vysledková listina zeny.pdf (172801)

vysledkova listina juniori.pdf (171528)

vysledkova listina 3 clenne.pdf (176482)

Neoficiálne súťaže:

vysledková lisitna deti.pdf (172737)

vysledková lisitna amateri.pdf (173246)

vysledková lisitna cina.pdf (174037)

vysledková lisitna kanada.pdf (174076)

vysledkova listina 5 clenne.pdf (171984)