Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Jún

30.06.2015 13:18

"Hýbme sa v rytme aerobicu" (16.6.2015) - cieľom bolo zábavanejšou formou rozvíjať u detí a mládeže pohybové schopnosti, podnet na využívanie voľného času.

"Beseda s technikom BOZP" (17.6.2015) - oboznámiť účastníkov s pravidlami bezpečnosti ochrany zdravia pri práci.

"Pletieme košíky a vence z papiera" (18.6.2015) - upevňovanie zručnosti v šúľaní papiera, ktorý sme následne využili na pletenie košíkov a vencov, čím sme prispeli k správnej recyklácii papiera.

"Beseda o alkoholizme" (26.6.2015) - formou besedy s abstinujúcim alkoholikom sme chceli apelovať na alkoholikov, aby sa skúsili zamyslieť a obmedziť pitie alkoholu.