Denný stacionár

Čo Vám ponúka Denný stacionár Zlatá Baňa č. 70

Ponúkame komplexnú službu denného stacionára a podľa potrieb seniorov v obci aj  ďalšie sociálne služby, ktoré im pomôžu natoľko, aby nemuseli ísť do zariadení s celodenným pobytom.

Prijímateľom sociálnej služby ponúkame reminiscenčnú terapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, aromaterapiu, arteterapiu, dramatoterapiu, terapia hrou, činnostnú terapiu, psychomotorickú terapiu, pracovnú terapiu, fyzioterapiu, nácvik motoriky, pomoc pri realizácii osobných záľub, organizáciu kultúrnych podujatí, športových podujatí, výletov, slávnostných posedení s jubilantmi, premietanie filmov a ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z individuálnych potrieb seniorov v dennom stacionári. V neposlednom rade zabezpečíme v spolupráci s miestnou cirkvou duchovné aktivity.

Kapacita denného stacionára na rok 2016 je 16 prijímateľov sociálnej služby.

Otvorené v pracovné dni od 08.oo do 16.oo hod