Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac August

19.08.2015 13:30

"Brigáda na multifunkčnom ihrisku" (3.8.2015) - Cieľom bolo zvýšiť efektivitu multifunkčného ihriska a vyčistiť jeho okolie.

"Športujeme v každom veku" (6.8.2015) - Zapojiť do pohybových aktivít účastníkov všetkých vekových kategórií a deťom spestriť prázdniny.

"Zážitkový kurz prvej pomoci" (10.8.2015) - poskytnúť účastníkom zážitkovou formou základné kroky - prvky prvej pomoci.

"Učíme sa chrániť životné prostredie" (18.8.2015) - náučnou, ale zároveň zábavnou formou zvýšiť vedomie mládeže o tom, ako chrániť životné prostredie.