Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Máj

30.05.2015 11:40

"Kartový turnaj" (11.5.2015) - cieľom bolo zapojiť do aktivít KC aj pracovníkov MOS a zábavnou formou im priblížiť aktivity a prácu KC OZ PERMONÍK.

"Ako sa žilo kedysi, a ako sa žije dnes" (19.5.2015) - priblíženie zvykov a tradícií z minulosti dnešnej mládeži, porovnanie s dnešnou dobou a niektoré zvyky zachovať aj dodnes.

"Kvapka krvi" (22.5.2015) - Dobrovoľným darovaním krvi pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú a zároveň získať informácie o darcovstve krvi.

"Papierové pletenie" (28.5.2015) - Naučiť deti chrániť životné prostredie recyklovaním starých novín a letákov, a takto ich naučiť základy papierového pletenia.