Hlavný cieľ projektu

21.02.2015 23:48

Eliminácia sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín občanov žijúcich v obci aj mimo nej prostredníctvom systematickej pomoci v Resocializačnom dome.