Nepravidelné skupinové aktivity - mesiac Apríl

30.04.2015 11:19

"Po stopách histórie ľudových piesní" (16.04.2015) - cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť mládež s tým, ako vznikali ľudové piesne, a ako sa následne až dodnes odovzdávali.

"Učíme sa kreatívne myslieť a tvoriť" (21.4.2015) - cieľom bolo v dobe počítačov a techniky naučiť deti a mládež kreatívnej tvorbe, podporiť kreatívne myslenie a zapojiť do práce fantáziu.

"Svetový deň kníh - spoznaj krásu slova" (23.4.2015) - pri príležitosti svetového dňa kníh a autorských práv bolo naším cieľom priblížiť mládeži krásu kníh, aby neupadli do zabudnutia.

"Filmové popoludnie"  (28.4.2015) - spestrenie denného programu mládeži filmom podľa vlastného výberu (Nebo nie je výmysel).