2. komunitná aktivita KC - Vďačiť Ti chcem mama

18.05.2015 14:54

Programom, ktorý si pripravili deti navštevujúce KC sme chceli poďakovať mamičkám a babičkám, zároveň im odprezentovať prácu s deťmi v KC OZ PERMONÍK. Príhovorom a humornou scénkou sme privítali mamičky, babičky a všetkých prítomných. Program bol obohatený o básne a niekoľko kôl ľudových piesní v podaní detí vo veku od 2,5 roka až do 18 rokov. Hudobný doprovod im robil p. František Amrich s harmonikou, p. Ondrej Veľas s ozembuchom a p. Veronika Vargová so synťakmi. V závere sa deti poďakovali piesňou, "Vďačiť Ti chcem mama" nielen mamičká, ale aj oteckom. Všetky mamičky a babičky boli obdarované vázičkami, ktoré ručne vyrobili deti v čase strávenom v KC.