1. komunitná aktivita KC - V objatí lesa

24.04.2015 00:00

    Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť občanov a deti s tým, čo sa nachádza v našich lesoch a o tom ako ich chrániť. Pre všetkých účastníkov sme si pripravili prezentáciu, ktorá zachytávala faunu a flóru našich lesov, k obohateniu našich informácii prispela aj prezentácia p. Ing. Jána Demčáka, miestneho lesníka. Diskusia vedená s p. Demčákom bola o práci lesníkov, o ťažbe dreva, o ochrane lesov a o zakladaní ohnísk. Na uvoľnenie sme sa rozdelili do skupín a spoločne lúštili osemsmerovky, tajničky s tématikou lesa. Tí najmenší skladali skladačky, na ktorých boli vyobrazené zvieratá žijúce aj v našich lesoch. Z priestorov OcÚ sme sa presunuli k miestnemu ihrisku, kde p. Demčák spoločne s deťmi vysadil dva stromčeky. Aktivitu venovanú lesom sme ukončili spoločnou opekačkou.