Program

Program každého turnusu je založený na poznávaní a objavovaní prírody, zvierat domácich aj lesných, kvetín prírodných aj liečivých. Program je doplnený množstvom zaujímavých aktivít, a to športových, náučných, vzdelávacích, ale aj rekreačných a oddychových.

Celý program sa orientuje na rozvoj a kreáciu mladého človeka, na poznanie seba samého, ale aj na prácu v kolektíve, spoznávanie prírody a kreatívnu nenáročnú tvorbu.

Zodpovedná osoba za aktivity je Mgr. Veronika Vargová ukončené vzdelanie II. stupňa FHPV učiteľstvo II.st.  Odbor biológia a geografia.

 

Harmonogram programu sa prispôsobí vekovej skupine detí, ale každý turnus bude obsahovať:

·  návštevu Dubnických opálových baní

·  po stopách cisárovnej Sisi a náučných chodníkov - Zlatobanský a Sigordský

·  povrchová ohliadka  starých banských diel na zlato a antimónových baní

·  počas týždňa si každý návštevník bude môcť vyskúšať aj ryžovať zlato, zlatinky sa stávajú majetkom ryžovača

·  nevynecháme ani zvieratká, o ktoré sa budeme starať

·  ponúkneme priestor aj pre šport

·  cvičenie v prírode

·   v prípade nepriaznivého počasie práca v kreatívnej dielni

·  divadelnú hru a scénky

·  tanec, spev

 

Poznámka:

Minimálny počet  v jednom turnuse je 10 detí. V prípade nižšieho počtu detí organizátor si vyhradzuje  právo zrušiť cely turnus. 

 

Možnosti lokality

https://www.slanskevrchy.eu/